Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

maandag 20 mei 2013

Pinksteren, de vlammen op ons hoofd

Het is Pinksteren, een dag om te herdenken dat de Geest werd uitgestort. Dat Hij als troost en hulp voor ons kwam. Al eerder hebben we een avond gehad over de Heilige Geest. Deze Family Night willen we gebruiken om hen te leren en herinneren wat er toen gebeurde.
Al eerder maakte we een windmolentje en een mobile, vandaag gaan we voor een muts/pet van vlammen. Zodat wij ook een vlammetje op ons hoofd hebben net als toen

Onze Family Night...
Eerst lezen we de geschiedenis van Pinksteren uit de bijbel. 
We kijken ook nog met elkaar naar een filmpje van Elly en de Wiebelwagen over Pinksteren en een vuurspuwer. Spannend dat ze die vuurspuwer vinden ;). 
We praten er overdoor. Hoe raar moet het zijn geweest als alle mensen ineens een elkaar konden verstaan, terwijl ze normaal verschillende talen spreken. Als demonstratie spreken Hans en ik in het Duits en Engels met elkaar. Ze snappen er niks van. Hoe bijzonder is het dan dat iedereen toch elkaar kon verstaan!
Dan gaan we met elkaar knutselen, we hebben bedacht dat we een soort muts willen maken. We plakken meerdere kaarsen op een band. De kaarsen kleuren we mooi in en het vlammetje versieren we met gouden glitters. (klik hier voor een voorbeeld van de kaarsen
Trots dat ze zijn met hun eigen vlammen op hun hoofd! Ze lopen er heel de dag mee rond... 

We bidden als afsluiting en zingen nog wat met elkaar!


Fijne avond!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten