Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

E-BOOKS

In 2016 schreef ik 2 E-BOOKS, eentje voor de lijdenstijd en de andere voor advent. Deze zijn gratis te downloaden en beide in PDF of Word. Ik hoop er de komende jaren vaker mee aan de slag te gaan. Alles wat ik heb geschreven kan je in ieder geval op deze pagina terugvinden!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten