Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

maandag 13 mei 2013

Dankbaar .....

Dank U Vader, dank voor elk moment

Het is zo groot dat U mijn noden kent 

en U voorziet, in al wat mij ontbreekt
Uw rijke hand geeft mij waar ik om smeek
U bent zo groot, ik tel mijn zegeningen
U blijft mij met Uw liefde steeds omringen
Wie ben ik Heer, dat U mij nog gedenkt
en mij dit alles, onverdiend, steeds schenkt

U bent verheven, U bent die U bent
De Schepper die Zijn eigen schepsel kent
Ik wil U vragen, breng mij tot Uw doel
Ik wil U volgen, niet meer mijn gevoel
Ik was verdwaald, mijn leven ging verloren
Maar door Uw Geest werd ik opnieuw geboren
En door Uw kracht werd ik een ander mens
Er is geen aards bezit meer dat ik wens

Ik prijs U Heer, U bent het die vervult
Met liefde, trouw, gerechtigheid, geduld
Ik dank U Heer, dat U als offerlam
mijn schulden en mijn zonden op U nam
Dat U de macht van satan hebt verbroken
Het is volbracht, U hebt het uitgesproken
U ging de weg en stond op uit het graf
Ik dank U Heer, dat U mij leven gafVandaag is het een half jaar geleden dat ik de stap heb genomen om een blog te starten over onze Family Nights. Wat is dat een goede keus geweest. Het heeft alleen maar leuke en goede dingen gebracht. Heb de mogelijkheid gekregen om voor 3 site's te schrijven en ontvang dagelijks vele bezoekers op deze blog....


 Ik ben dankbaar voor Zijn zegen!
Dank U...
Geen opmerkingen:

Een reactie posten