Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

donderdag 23 mei 2013

Direct aan de slag: Bartimeus kan weer zien


Direct aan de slag

Bartimeus kan weer zien
Marcus 10:46-52

Benodigdheden:
 • (kinder)bijbel,
 • theedoek, 
 • evt. een bril 
 • lijm, 
 • diverse kleuren papier, 
 • potlood, 
 • schaar
Uitwerking:
 •  Lees met de kinderen het verhaal van Bartimeus.
 • Laat de kinderen ervaren wat het is om blind te zijn.
 • Doe ze een theedoek om en laat ze lopen door de kamer, als ze wat ouder zijn, laat ze wat drinken inschenken.
 • Praat erover door wat het is om blind te zijn en hoe dat moet zijn geweest voor Bartimeus, maar ook waarom hij dus graag genezen wilde worden.
 • Teken op een groot papier 2 gezichtjes.
 • Plak er ogen, een mond en een neus op. Laat de kinderen benoemen hoe hij heeft gekeken toen hij blind was en hoe hij keek toen hij weer kon zien.
 • Schrijf erbij welk gezichtje welke is. 
Dit is een leuk liedje om te luisteren/zingen met je kinderen:
Fijne avond!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten