Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

zaterdag 11 mei 2013

Direct aan de slag: Pinksteren, een wind uit de hemel


Direct aan de slag

Pinksteren, een wind uit de hemel

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, die het huis geheel vulde. Handelingen 2:2


Nodig:
 • (kinder)Bijbel, 
 • dik papier, 
 • kleurpotloden, 
 • punaise of klein spijkertje, 
 • stokje
 • WerkbladUitwerking:
 • Lees met elkaar het verhaal van Pinksteren.
 • Praat met elkaar door over wat de Geest doet, van de belofte dat Hij in je zal wonen, de werken die erbij horen. Dit kan je zo uitgebreid doen als je wilt en bij de leeftijd van je kinderen past.
 • Maak de link tussen de onzichtbaarheid van de Geest en de wind, beide kan je niet zien, maar zijn zeker aanwezig.
 • Kleur het molentje in
 • Vouw het molentje
 • En nu…… hard blazen!!!
Fijne avond!

1 opmerking: