Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

maandag 16 februari 2015

Afspeellijst: Serie: 40 dagen delen met open handen

Bij de serie Mijn hart... 
Heb ik voor het eerst zelf een afspeellijst samen gesteld die ik bij dit thema kon gebruiken. Deze zetten we aan als we bezig zijn. Maar ook doordeweeks gaat hij nog wel eens aan. Voor de komende 40 dagentijd heb ik dat ook gedaan. Omdat we vooral bezig willen zijn met delen, geld, armoede/rijkdom, enz, gaan de liedjes daar ook over. 
In de stille week (week voor Pasen) willen we de nadruk meer gaan verschuiven en zullen we andere liedjes nodig hebben, maar dat komt dan wel... dan is het tenslotte al april ;)

Dus ga je ook aan de slag met dit thema... 
hij staat klaar voor gebruik!

Afspeellijst YouTube: 40 dagen delen met open handen1 opmerking: