Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

vrijdag 26 april 2013

Petrus, houd je van Mij

Geschiedenis gaat verder...
Vanavond willen we de geschiedenis van Petrus die door Jezus word bevraagd behandelen. Ik vind het altijd een indrukwekkend stukje. Het raakt me... die 3 vragen... elke keer dezelfde vraag.. 


Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?

3 vragen...
Petrus heeft Jezus 3x verloochend, stelt Jezus daarom 3x de vraag? 
Stelt Hij 3x de vraag om er iets officieels van te maken?
Of wil Hij diep tot Petrus doordringen... hem terug werpen op zichzelf, waardoor hij zich kwetsbaar op durft te stellen?

De laatste optie vind ik het meest voor de hand liggend. Maar dan nog je zou die vraag maar 3x voor je kiezen krijgen. Ik snap goed dat Petrus bij de 3e keer verdrietig wordt. Waarop hij antwoord: ''Heer U weet alles, U weet toch dat ik van U houd''. Het lijkt uit het diepst van zijn zijn te komen... Heer U weet het... Hij wil zichzelf niet bewijzen. Hoe gemakkelijk en tegelijk verradelijk is het soms om je christen zijn te willen bewijzen door te wijzen naar je daden. Is dat wat Jezus aan ons vraagt? Nee Hij vraagt:

Heb je me lief?

Ons antwoord...
Wat is daarop jullie antwoord? 
Wat is daarop mijn antwoord? 
Wat is daarop het antwoord van onze kinderen...?

JA!!!

dit lied luisteren en proberen al een beetje mee te zingen

Onze avond....
Deze avond willen we de vergeving die Petrus ontving (de schapen mag weiden) belichten. Maar ook de liefde die Jezus van ons verlangt!

Family Night..
We lezen uit de bijbel het verhaal, Thomas kent het verhaal ook al van school. We praten er over door, dat Petrus Hem verloochende, dat hem nu 3x dezelfde vraag gesteld wordt, dat hij Zijn schapen mag gaan weiden. (volgende week gaan we het hebben over de uitzendig van de discipelen, dus dan gaan we dieper op dat weiden in).
Ik heb een werkblad uitgeprint van deze site. Het gaat hierbij om pagina 73, hou er even erg in dat je niet alles uitprint ;). Door de vragen van het werkblad te beantwoorden lopen we het hele verhaal door. Matthijs is ondertussen lief aan het kleuren. 

 Daarna willen we nog een liefdes-slinger maken. Ik kwam op dit idee door een berichtje van een andere moeder in de Facebook-groep Family Nights. Zij hadden dit op een avond over het 1e gebod gedaan, maar is natuurlijk ook heel goed te gebruiken voor ander soort avond.
We knippen uit roze en rood papier heel veel hartje. We versieren ze door er dingen op te schrijven, extra hartjes op te tekenen of ze mooi te kleuren. Deze hangen we aan een lange lijn door de huiskamer heen. Wat een feest! Een feest van liefde... onze liefde voor Jezus, is deze week heel zichtbaar in ons huis!


We sluiten onze mooie avond af met een kring-gebed. Dit doen we door de bijbel door te geven en als je de bijbel krijgt mag je bidden. We helpen de jongens om de woorden te vinden en wat ze willen vertellen aan de Here. Zo leert Thomas dit ook op school en het leek ons mooi om dit ook zo thuis in te voeren. Erg mooi om te doen en op deze manier ook laagdrempelig om het te leren. 

Fijne avond!
Geen opmerkingen:

Een reactie posten