Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

maandag 1 april 2013

Hij is opgestaan!!!

Vandaag is het Pasen. Altijd een dag vol blijdschap, verwondering en dankbaarheid. Hij overwon de dood voor ons! Wij zullen niet sterven, ons eeuwige leven is nu al begonnen! Wij zullen met Hem een geweldig leven te gemoed gaan. De duivel is overwonnen, wij mogen weten en wat is dat een troost, dat Hij sterker is dan de duivel. Die dacht gewonnen te hebben... Maar nee! Hij leeft met ons en wacht in de hemel op ons!


Hij is opgestaan!!!
Hij leeft!
dank U 

Vandaag gaan we uiteraard naar de kerk. 's Middags na het koffie drinken hebben we onze laastste family night die te maken heeft met de lijdenstijd.


We lezen het verhaal van Maria die bij het graf komt. 
Daarna praten we door over hoe dat moet zijn geweest voor Maria en de discipelen. Hoe fijn het moet zijn geweest voor hen dat Hij er weer was. 
Daarna gaan we aan het knutselen, het werkje vond ik op Gelovenisleuk.nl. Tijdens het knutselen zingen we over Pasen en hoe groot God is. Klik hier voor het werkblad.


We sluiten af met gebed.

Fijne avond!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten