Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

woensdag 17 april 2013

Gastcolumn Sestra: Missionair zijn en lekkere geurtjes

Deze week kwam er een nieuwe column bij Sestra online.
Ik schreef over missionair zijn en lekkere en hele vieze geurtjes....
Nieuwsgierig???

Klik hier om de column te lezen

Update 13-12-2013
ivm de vernieuwde sestra site zijn mijn blogs voor hen niet meer terug te lezen 
hieronder heb ik ze daarom geplaatst, zodat ze nog wel te lezen zijn

Bijzondere tijd....
We leven in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart. Ik denk dat dit een hele bijzondere tijd was voor de discipelen. Ze dachten dat ze Hem kwijt waren en toen stond Hij op uit de dood. Ze wisten niet wat hen overkwam. Hij had het hen nog zo duidelijk geprobeerd uit te leggen... maar ze snapte het niet. Zouden wij het hebben gesnapt?
Als ze eindelijk een beetje bijgekomen zijn, hoe blij zouden ze zijn geweest? Zouden ze een vreugdedansje hebben gedaan? Ik wel denk ik ;). Ze denken Hem terug te hebben, maar weer snappen ze het niet volledig....Hij zal terug gaan naar de hemel weten wij ondertussen. Ook moet het wel anders zijn geweest, want Hij was niet altijd bij hen, Hij kon door muren heen, was er wel en was er niet....
Terug naar ons in het hier en nu... Ik vind het wel altijd een hele bijzonder tijd. Jezus was als God weer even onder ons. Hij liet zich op meerder plekken zien, dat is nog steeds terug te vinden in oude geschriften.

In ons gezin...
We hebben als gezin intensief naar Goede Vrijdag en Pasen toegeleefd. Heerlijk om zo bezig te zijn met God’s woord en ons gezin. Nu komen we in iets rustiger vaarwater terecht... toch gaan we door met het volgen van de verhaallijn uit de bijbel.
We behandelen de Emmeus-gangers, de wonderbare spijziging, Jezus vragen aan Petrus en ook de opdracht die de discipelen krijgen...

“Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend”

Uitgezonden zijn...
Ik geloof dat we allemaal deze opdracht hebben gekregen. Maar hoe doe je dat? In een wereld die het goede nieuws niet meer wil horen? In een wereld boordevol andere godsdiensten? In een wereld zonder echt contact? ... Om eerlijk te zijn in vind deze opdracht lastig. Want wie wil er wel als “raar”, “vervelend” of als “fanatiekeling” beschouwt worden....
Maar vraagt God echt van een ieder van ons dat we op een kistje op de markt gaan staan roepen? Nee gelukkig niet, we zijn allemaal anders geschapen, elk met onze eigen gaven en talenten. We mogen het allemaal op onze eigen manier doen. Daarbij komt dat we als christenen behoren missionair te zijn. Maar wat is dat nou precies? Dat vond ik in deze uitspraak

Door je doen en laten heen vertellen over Gods liefde
en de vergeving door Zijn Zoon Jezus

Het is naar mijn mening iets wat je bent als christen en gemeente. Je verspreidt een bepaalde “geur”. Deze trekt mensen aan. Je bent anders dan anderen... Ons hart is anders, ons hart word bewoond door de Heilige Geest en Hij werkt door ons heen, dat is wat ons bijzonder maakt voor anderen. Natuurlijk zijn we geen heiligen... jullie misschien wel... maar ik niet ;). Toch mogen we anders zijn en dat komt naar voren door ons doen en laten. Daarbij moet ik denken aan de vruchten van de Geest.

Family Night...
We willen over dit thema ook een family night gaan houden met de jongens. Waarschijnlijk zal dit de vrijdag voor hemelvaart zijn.

Lees de geschiedenis uit marcus 16:15. Praat er met je kinderen overdoor, over wat het betekend en God van ons verlangt.

Maak en lijstje van mensen die jullie kennen en de Here Jezus niet. Dit vind ik altijd best confronterend, want op die lijst staan vaak ook mensen van wie we veel houden. Verzin vervolgens hoe je hen over God kan vertellen.
Maak dan de stap naar het laten zien dat we in de Jezus geloven (oftewel missionair zijn). Leg je kinderen uit dat het is alsof je een geurtje ergens achterlaat... je kan een lekkere geur achterlaten of een vieze geur. De geur van de Here Jezus en het leven ruikt heerlijk en daar willen mensen meer van hebben/ruiken. De geur van de duivel en de duisternis ruikt vies en willen mensen niks mee te maken hebben.  

Geef je kinderen een blinddoek om en laat ze ruiken aan allerlei dingen. Aan hele lekker dingen zoals: bloemen, parfum, koekjes, wasmiddel, zeep en snoep. Maar ook aan vieze dingen zweetsokken, kattenbak, brie (vinden ze hier stinken), citroenen en rotte bloemen. Kies hierbij wel dingen waar je zeker van weet dat je kinderen het vies of lekker vinden (een twijfel geval is weer zo lastig uitleggen ;) ). Vraag bij ieder geurtje de vraag is dit een lekkere geur of vies? (waarschijnlijk al overbodig) Zou je als je die geur ruikt erachter aan willen gaan? Of snel weg willen rennen? Nou dat is niet moeilijk!

Maak als laatste een lijstje met daarop welke daden een lekker geurtje verspreiden.
Maak ook een lijst die hoort bij de vieze geur en dus de duivel/zonden.

Sluit de avond af met gebed. Gebed voor de mensen van je lijstje. Gebed voor onze daden en onze ‘’geur’’

Welke geur verspreiden jullie?
En jullie gezin?
Hoe gaan jullie om met missionair zijn?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten