Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

woensdag 24 april 2013

Direct aan de slag: Hemelvaart, Jezus neemt plaats op de troon

Direct aan de slag

Hemelvaart, Jezus neemt plaats op de troon

Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. Handelingen 1:9


Benodigdheden:
  • (Kinder)Bijbel,
  • kleurtjes, 
  • lijm, 
  • schaar, 
  • watten, 
  • werkbladUitwerking:
  • Lees uit de bijbel het verhaal van de Hemelvaart van de Heere Jezus.
  • Praat hier overdoor, wat dit betekend voor de mensen op aarde en voor de toekomst.
  • Kleur en knutsel samen het werkblad in elkaar en beplak de wolken met watten.
  • Bid en zing met elkaar als afsluiting bv. het volgende lied: http://www.youtube.com/watch?v=97-ASP4v1B4
Fijne avond!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten