Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

dinsdag 20 november 2012

10 geboden, #4

Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag dat is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen;gij noch uw zoon, uw dochter, uw dienstknecht, uw dienstmaagd, uw vee, de vreemdeling die in uw steden woont.Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daar in is en Hij rustte op de de zevende dag. Daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.

Hoe vertel je je kinderen over het 4e gebod, zonder wettisch te worden? Zonder ze het gevoel te geven niks te mogen?
We zijn deze avond ingegaan met het doel hun uit te leggen waarom God een dag maakte waarop we niks hoeven, vanuit de liefde en zorg van God. Door wat simpele vragen te stellen, snapte de jongens wel dat het niet goed is om altijd te werken, dat je rust nodig hebt en dat het fijn is om een dag thuis te mogen zijn en naar de kerk te mogen gaan.Daarna hebben we het scheppingsverhaal gelezen.
We hebben eerst een werkje gemaakt. Waarop even het scheppings verhaal weer duidelijk werd. Wat maakte God wanneer. 
link voor kleurplaat
De 7e dag en dus de rustdag hebben we apart gekleurd en er overgepraat, wat volgens ons wel mag en niet. Waarom papa en mama bepaalde keuzes hebben gemaakt. Goed om op deze manier bezig te zijn en je eigen keuzes te onderbouwen in kindertaal. Onze ervaring is dat je het dan vaak zelf alleen maar helderder en simpeler ziet. 

Op de site van bijbelidee, staan nog wat verwerkings opdrachten die betrekking hebben om de scheppingsdagen en de zondag.

Fijne avond!Geen opmerkingen:

Een reactie posten