Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

donderdag 15 november 2012

10 geboden, #2


Gij zult geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat bovenin de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.
Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen;want Ik, de Here uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Wij hebben dit 2e gebod ingekort tot: Geen beeld als afbod maken. 
Daar hadden we genoeg inspiratie voor. Als bijbelverhaal erbij hebben we dat van het gouden kalf gebruikt. Voor kinderen een sprekend en duidelijk verhaal. Eerst hebben we dit gelezen vanuit een kinderbijbel. 
Daarna zijn we aan de slag gegaan met dit werkblad. Het is altijd fijn om na een gesprekje en bijbellezen actief bezig te zijn. Tijdens dat knutselen kan je nog zoveel vertellen en vragen.


Omdat dit erg kort duurde en de jongens snel klaar waren hebben we daarna met klei het visueel gemaakt wat er toen gebeurde. We hebben van gele klei eerst allemaal sieraden zitten kleien, deze vervolgens op een grote hoop gegooid en er een kalf van gemaakt. Geweldig om te merken en te zien dat de jongens dan zoiets hebben van: Dan ben je dom als je gelooft dat dat beeld van goud (en in ons geval gele klei) iets voor je kan betekenen als God... en ja hebben ze daar ook geen gelijk in. Maar hoevaak betrap ik mezelf er niet op mijn hoop ook stiekem op iets anders te stellen, voor het geval dat... 

Wat fijn om dit op deze manier aan onze kinderen te kunnen uitleggen en dit blijft terugkomen en we kunnen er ook steeds op terug grijpen. 

We sloten deze avond af door de tot nu toe behandelde geboden nog even op te noemen en deze op een van de tafelen erbij te plakken.

Dank U voor deze avond!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten