Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

vrijdag 21 juni 2013

Vruchten van de Heilige Geest, #5

Vandaag is de 5e vrucht aan de beurt: Vriendelijkheid.
De vriendelijkheid van God die we mogen ontvangen als we de Heilige Geest ontvangen. Vriendelijkheid...wie vind het niet fijn. Het maakt je leven makkelijker en fijner. Mensen die glimlachen naar je, mensen die je groeten, iemand die contact met je maakt, een arm om je schouders, een knipoog. Ja vriendelijkheid...Hier bedoeld de bijbel niet de gemaakte vriendelijkheid, niet de "verkoopaardigheid" maar echt oprechte vriendelijkheid. 

Vriendelijkheid van Jezus...
God is het toppunt van vriendelijkheid. In de berijmde variant van Psalm 25, staat over Hem: 
Met milde handen en vriendelijke ogen

Ook in het Nieuwe Testament kunnen we volop lezen hoe vriendelijk Jezus is. We mogen Hem als voorbeeld nemen. Hoe Hij mensen tegemoet treed.... met milde handen en vriendelijke ogen. Doen wij dat ook? Waarom zouden wij onvriendelijk zijn tegen anderen, terwijl Hij zo vriendelijk en liefdevol is voor ons...
Moet ook nu weer erg denken aan wat onze Family Night van vorige week over WZJD (wat zou Jezus doen). We mogen bij alles wat we doen, nadenken over wat hij zou doen.


Vriendelijkheid in de doop...
Als voorbereiding kon ik nu weer terug grijpen op een preek van onze eigen dominee over de vruchten van de Geest. De dienst waarin gepreekt werd over vriendelijkheid, was een doopdienst. Prachtig om te zien hoe de doop aan de vriendelijkheid van God gekoppeld kan worden. God steekt daar Zijn hand uit naar die kleine kinderen. Gods liefde en vriendelijkheid in de doop...prachtig... ook om zo terug te denken aan onze eigen doop...Hij stak Zijn hand uit naar mij...

Wat willen wij de kinderen leren vanavond...
We willen deze tekst uit Filipenzen 4:5 centraal stellen.

Laat uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn!

We willen uitleggen dat vriendelijkheid niet alleen lief lachen is, maar dat het vanuit je hart komt. Dat het merkbaar is door hoe je kijkt, door je houding, maar ook door je gedrag. Best lastig om hen bewust te maken van de non-verbale communicatie die ze zelf ook gebruiken, zonder dat ze zich er bewust van zijn.
Ook willen we de link leggen naar hun doop en onze doop. Mooi moment om eens te vertellen hoe dat bij mama ging die later tot geloof kwam en dus als volwassene gedoopt werd. 
Ook willen we het vriendelijk zijn concreet maken. Het knutsel-idee kwam van Nelleke van Missionair Ouderschap. Geregeld brainstormen we over een uitwerking van onze Family Nights, als ik even vastloop... Bedankt Nelleke voor het meedenken!

Onze avond...
De avond beginnen we met het lezen van Galaten 5:22-23. We vertellen dat we het vanavond over vriendelijkheid gaan hebben. Vriendelijkheid en vriendschap, ze weten goed wat het is. We praten ook nog verder over dingen als non-verbale en verbale communicatie. 
Daarna lezen we de tekst uit Filipenzen 4:5 en de tekst uit de berijmde psalm. We leggen uit dat God en Jezus ons tegemoet treden met milde handen en vriendelijke ogen en dat wij dat als voorbeeld mogen nemen. Ook praten we over de opdracht uit Filipenzen. 
Ook hebben we de foto-albums erbij gepakt, waarin foto's staan van de kinderen in doopjurk en hun doopkaart. We nemen de tijd om hier over door te praten. Over God die Zijn hand naar ons uitstak. 
We gaan daarna knutselen. We willen kaarten maken die we kunnen opsturen. We hebben dik gekleurd papier, daarop plakken we mooie foto's of plaatjes van blijde/vriendelijke dingen.

Daarbij knippen we uit tijdschriften en kranten letters en maken daar teksten mee op de kaarten. We schrijven de envelopen, plakken de postzegels en doen ze met z'n allen  in de brievenbus en eten gelijk een ijsje bij de frietzaak om de hoek!Fijne avond!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten