Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

maandag 24 juni 2013

Boek: Marcus 10 Momentjes

Een gastblog van Tabitha, hier kan je meer lezen over Tabitha. Ze heeft ook een eigen blog: www.tabjesjoy.blogspot.nl


Marcus 10 Momentjes

 Een boek met 55 objectlessen!

Geschreven door Linda Piet-Kennedy, dit vertelt ze over de titel:

"In Marcus 10 geeft Jezus de opdracht: 'Laat de kinderen tot Mij komen'. We noemen dat: een Marcus 10 Momentje! Met een kinderlied en een kindermoment in de dienst hebben ze zo hun eigen plekje in het huisgezin van God. De Momentjes zijn van onschatbare waarde: ze zijn 'goud' waard. Zo'n moment moet kort zijn, maar geen herhaling van het verhaal. En ook met een duidelijke boodschap. Dit boek is geschreven om voor deze momenten nieuwe ideeën aan te reiken."


Dit boek is dus geschreven met het oog op het kindermoment in de dienst, maar ik weet uit ervaring dat het ook erg bruikbaar is voor de kinderclub. Voor school en thuis is het ook erg geschikt.


Er staan wel 55 objectlessen in, met onderwerpen als zonde, bescherming, bidden, hemel, bijbel, je hart, de Heilige Geest, eigenschappen van God, Gods stem verstaan, goed doen, geluk, terugkomst, kerst, gemeente van Christus, enz.

Elke les is opgedeeld in een thema, leerdoel, bijbehorende bijbelteksten en een voorwerp, waarvoor soms vooraf wat geknutseld moet worden.


Deze 'Marcus 10 momenten' zijn te gebruiken bij veel Bijbelverhalen. Een aantal ideeën bij welke Bijbelverhalen dit boek gebruikt kan worden, vind je aan het einde van elk 'Momentje'. Voorin dit boek staat een index op onderwerp en achterin een index op het Bjibelverhaal, zodat je snel kunt vinden wat je zoekt.


Titel: Marcus 10 momentjes
Auteur: Janny van Nederpelt
Prijs: 21,50
Onder anderen te koop in de webwinkel van Kinderwerk Timotheus

Geen opmerkingen:

Een reactie posten