Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

woensdag 5 juni 2013

Direct aan de slag: Elke dag geeft Hij ons eten


Thema: Elke dag geeft Hij ons eten


Nodig:
 • bijbel, 
 • schaar, 
 • tijdschriften en folders met afbeeldingen van eten erin, 
 • lijm, 
 • groot wit vel papier, 
 • wit papier, 
 • stiften


Uitwerking:
 • Lees de bijbeltekst Mattheus 6:9-13 (Het onze Vader)
 • Het gaat hier specifiek om vers 11: Geef ons heden ons dagelijks brood. 
 • Praat hier over door, wat het betekend wat het is om alles van Hem te krijgen en je daarvan bewust te zijn.
 • Knip uit alle folders eten en drinken en maak hier een grote collage van.
 • Schrijf op een ander vel “ Elke dag geeft Hij ons eten.”
 • Plak dit op de collage erbij.
 • Sluit af met gebed en misschien het zingen van het Onze Vader.
Fijne avond!

1 opmerking: