Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

woensdag 19 juni 2013

Direct aan de slag: Geen lelijke woordenGeen lelijke woorden
Psalm 141: 3 (Heere! Zet een wacht voor mijn mond en behoed de deur mijner lippen)

Nodig:
 • Bijbel, 
 • voor iedereen een tube tandpasta, 
 • schaaltjes, A4 papier, 
 • gekleurd papier, 
 • stiftenUitwerking:
 • Lees psalm 141: 3 (Heere! Zet een wacht voor mijn mond en behoed de deur mijner lippen) en leg deze uit aan je kinderen.
 • Iedereen krijgt een tube tandpasta en een schaaltje.
 • Geef iedereen de opdracht de tube helemaal leeg te knijpen.
 • Als dat gebeurd is, krijgen ze de volgende opdracht: stop het nu allemaal maar weer terug in de tube.
 • Dat lukt natuurlijk niet, daardoor kan je uitleggen dat de lelijke woorden die uit je mond komen ook niet meer terug kunt nemen. Dat je dus wijs moet omgaan met je woorden. Ook een troost is dat alle positieve woorden kan je niet meer terug nemen.
 • Maak daarna een lijst met positieve en opbouwende woorden en lelijke en slechte woorden. 
Fijne avond!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten