Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

woensdag 23 januari 2013

Direct aan de slag: Jij bent kostbaar voor God

Direct aan de slag

Jij bent kostbaar voor God

Nodig:
Uitwerking:
  • Lees: Lukas 15: 8-10  of hetzelfde verhaal uit een kinderbijbel (zijn onze kinderen niet veel kostbaarder voor God dan dat zilveren muntje?)
  • Knutsel de hoofdband volgens de aanwijzingen in elkaar
  • Je kunt bv zingen: Ben je groot of ben je klein en  Diep, diep, diep als de zee
Fijne avond!2 opmerkingen: