Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

dinsdag 20 september 2016

Serie: Bergwandeling door de bijbel ~ Berg Sion (deel 4)

Deze serie komt nu pas online omdat we deze avonden hielden in de schaoolvakantie en mijn blogpauze...
___________________________________

Bij deze berg liep ik even vast... Want wat is er nou over de berg Sion te vertellen.. Hij wordt vaak genoemd in de bijbel... komt veel in de psalmen voor. Maar er is niet echt iets heel grootst en concreets gebeurd... (vergeef me als ik niet goed genoeg gezocht heb en iets over het hoofd gezien heb)

Psalm 48:1-4....

 Een lied, een psalm van de Korachieten.
 Groot is de HEER, hem komt alle lof toe.
In de stad van onze God, op zijn heilige berg
 schone hoogte, vreugde van heel de aarde,
Sionsberg, flank op het noorden,
zetel van de grote koning –
in haar vesting weet men:
God is onze burcht.

Beeld van Gods volk...
Sion wordt vaak gebruikt als beeld van het volk Israel. Dat is vooral zo in het oude testament. In het nieuwe testament wordt vooral Sion gebruikt als er vooruit gekeken wordt naar God's koninkrijk. Natuurlijk is de berg ook een echte plaats... De naam van de berg schijnt nog al eens "verplaatst" te zijn. David verovert deze berg/burcht voor het eerst. Later zal het de stad van David genoemd worden. Salamo bouwde de tempel en zo kreeg de berg/naam steeds meer betekenis.

Openbaringen 14:1...


Ik zag het Lam op de berg Sion staan, 
samen met 144.000 mensen. 
Op hun voorhoofd stond de naam van het Lam 
en de naam van zijn Vader.

Onze family night...
We beginnen met het lezen van het stukje uit openbaringen... Denken na over wat de tekst betekend... Daarmee maken we de link naar de wederkomst van Jezus. We praten over dat we niet weten wanneer dat zal zijn, maar dat we wel klaar moeten zijn. Daaraan koppelen we de geschiedenis van de domme en wijze maagden uit MatteĆ¼s 25: 1 - 13. Over deze geschiedenis praten we nog verder door terwijl we een knutselwerkje maken. De Engelse teksten die origineel op de kruik staan, vervangen we door stukjes papier met de tekst in het Nederlands.
Dit keer dus niet direct een werkje over de berg zelf, maar wel over een belangrijke les die we uit de bijbel mogen leren.
We geven op onze grote plaat de berg Sion zijn naam en zetten de hoogte van 765 meter erbij. 

Links...
Knutselwerkje: Oliekruik

1 opmerking: