Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

maandag 11 maart 2013

Boek: De eerste paasmorgen

Een gastblog van Tabitha, hier kan je meer lezen over Tabitha. Ze heeft ook een eigen blog: www.tabjesjoy.blogspot.nl


"De eerste paasmorgen" door Vickie Howie en Honor Ayres

'Ik heb goed nieuws over Jezus!' roept ze. 'Hij was gestorven, maar hij is opgestaan!"

Volg door de ogen van Maria uit Magdala:
De wonderen die Jezus deed
zijn gevangenneming en kruisiging
de eerste paasmorgen
Maria uit Magdala heeft een heel goede vriend. Hij heet Jezus. Waar hij is, gebeuren er mooie dingen. Hij deelt eten uit bij het meer en vertelt verhalen op de heuvel. Iedereen luistert graag naar Jezus. Ook de kinderen willen bij hem zijn.

Het boekje verhaalt over de wonderbare visvangst, de verlamde man, de storm op het meer en Bartholomeus.

Maar niet alle mensen zijn blij met Jezus...

Een boek met warme illustraties. Geschreven vanuit het gezichtspunt van Maria van Magdala en daarom makkelijk om mee te leven. De vriendschap met de Here Jezus, de wonderen, de gevangenneming, de kruisiging en de opstanding, allemaal gebeurtenissen met veel emoties. Ze worden mooi omschreven in dit boek.

Titel: 'De eerste Paasmorgen'
Auteur: Vickie Howie en Honor Ayres
Prijs: 9,25
ISBN: 9789078434160
Kopen? Dat kan o.a. hier

Bedankt weer Tabitha!

1 opmerking: