Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

woensdag 27 februari 2013

Direct aan de slag: Sleutels tot een warm hart
Sleutels tot een warm hart,
Wat maakt een hart warm? En wat maakt een hart koud? Wat voor gedrag hoort daarbij?

Nodig

Uitwerking:
  • Print het werkblad uit
  • Vertel wat over het thema, welk gedrag daarbij hoort en wat binnen jullie gezin wenselijk is.
  • Zing: Als je gelooft in de Heere Jezus, dan komt er vrede in je hart (en vanuit die vrede zal je je ook de juiste manier gaan gedragen
Fijne avond!

2 opmerkingen: