Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

vrijdag 10 oktober 2014

(Vakantie) Serie: Schepping dag 7

Dag 7

De aarde is af. 
Alles is goed en mooi. 
De Heere rust uit van Zijn werk.

Deze family night houden we thuis op een zondag... En eigenlijk is het ook een beetje een samenvatting. Allereerst praten we over de schepping. Die is nu af en perfect.... en God rust... zo mogen wij dat ook. We hebben het over de keuzes die wij in ons gezin hebben gemaakt rondom de zondag (die wij gebruiken als rustdag). 

Daarna gaan we aan het knutselen. Eerst maken we een puzzel en kleuren in ons dagboekje. Ik had zelfs nog meer maar de aandacht was weg en we besloten dat ik dat in de loop van de week met de kinderen zou knutselen. Dus later in die week maakte ik nog een puzzel met hen en een kubus. Leuk om zo al die dagen weer te zien en te merken dat ze het nu veel beter weten dan toen we begonnen!

zo nu even wat linkjes
van de puzzel: klik hier en scrol naar cijferpuzzel dag 1-7
voor het speelblad: klik je hier en scrol naar speelblad wat maakte God in 6 dagen
voor de kubus: kan je hier klikken
en nogmaals het scheppingsdagboekje
1 opmerking: