Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

vrijdag 13 juni 2014

Gastbog Els: Pinksteren

Els is druk aan het schrijven geslagen en vandaag voor jullie weer een gastblog van Els. Dit keer over hun viering van het Pinksterfeest.
_______________________________________________________

Pinksteren

We leggende Bijbel open bij Handelingen 2. Ze zijn bij elkaar in een huis. Wat zullen ze tijdens het wachten in Jeruzalem veel gepraat hebben over het werk van de Heere Jezus. Als wij kijken naar het bloemstuk met alle zegeningen verwonderen we ons samen met hen. In het bloemstuk had ik nu een kaars gezet. De kaars brandt. De mensen (even afgebeeld als kaarsenstandaards) die samen vergadert zijn hebben veel van Jezus geleerd ( Jezus woorden en onderwijs zijn een kaars). Maar de kaars brandt nog niet. Daar heb je vuur voor nodig. De Heilige Geest. Samen wachten ze op de belofte van God: 

En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, 
die bij u blijft tot in eeuwigheid.
(johannes 14:16 maandtekst van de school)

Dan... geluid van een geweldig gedreven wind. Vlammen op de hoofden van de mensen. Ik hou de kaarsen bij de vlam in het bloemstuk. De kaarsen vatten vlam. De Heilige Geest / Trooster is nu gekomen. De Heilige Geest die hen zou komen helpen om getuige te zijn! Om Gods Woorden door te geven, om een lichtje te zijn. Petrus (brandend kaarsje) gaat naar buiten en vertelt aan de mensen!

s Middags hebben we weer even de draad opgepakt. De kids moesten hun zonnebril meenemen en opzetten. We gingen verder met de toespraak van Petrus. Ik vertelde dat door onze zonden de Heere Jezus aan het kruis moest. Ik plakte een tape'je op hun zonnebril met: zondaar/ je bent fout/ het komt nooit meer goed, enz. Zo konden ze niet meer goed kijken. De oudste werd er zelfs misselijk van. Verward vroegen ook de mensen zich af: Wat moeten we doen?


Petrus(brandend kaarsje): Bekeert u( Ga Gods wil doen), U wordt gedoopt in de Naam van de Heere Jezus en uw zonden zijn vergeven( ik doopte de bril in het water, de tape liet los en de bril was weer schoon) en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen!

Zo wast Jezus ook schoon bij de doop! En Hij belooft dat keer op keer te doen. Als "kado" geeft Hij de 'gave van de Heilige Geest'. Ik gaf ze een kaars( Gods Woord) en een stukje klei(God kneedt joú tot een vat waarin Zijn Woord kan wonen), met een label: Original creation.(Je bent Uniek voor Hem!)
De kids gingen aan de slag met de klei. Helaas was t niet erg soepel, dus het plan is om nog een keer opnieuw aan de slag te gaan. Ze maakten een kaarsenstandaard waarin de kaars (Gods Woord) kan staan. Toen dat klaar was en versierd wilden ze maar al te graag de kaars aansteken. Dat is ook het doel van een kaarsenstandaard.Emoji Ze staken de kaars aan met behulp van de kaars van Petrus. Maar als Petrus nu wegvalt of ergens anders naar toe gaat? Dan heeft Petrus ons gewezen op het vuur uit de Hemel/ de Heilige Geest. We mogen vragen aan Hem om ons te verlichten, zodat we Zijn Woord begrijpen en gaan doen. God gebruikt andere mensen om je de Bijbel te laten begrijpen. Maar Hij wil ook dat je zelf bij Hem komt. Hij is altijd beschikbaar! 


Toch erg leuk om kaarsen te branden met Pinksteren. Ze vinden het geweldig om hem aan te steken en elkaar aan te steken. Samen zingen we ook nog een aantal liederen die ze geleerd hebben op school: Vuur uit de hemel, Vrede van God, Op het Pinksterfeest, Ik wens je liefde
En dan blazen we toch de kaarsen weer uit. Ook al is dat in het echt niet de bedoeling. Dat merken ze op deze leeftijd dan ook nog even op...

Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader, Die in de hemelen is verheerlijken...( Mattheüs 5:16)


P.s. Ze hadden nog zo'n leuke tekening gemaakt over Pinksteren. Die heb ik ook nog even bijgevoegd.
________________________________________________
Bedankt weer Els voor dit kijkje in jullie leven!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten