Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

woensdag 11 juni 2014

Gastblog Els: Jezus zegende handen (leesrooster)

Gastblogger Els heeft de smaak te pakken mailde ze me...
nou dat is helemaal niet erg ;)
Dus vandaag weer een gastblog, met daarin wat Els met haar gezin deed tussen Hemelvaart en Pinksteren.  Het is eigenlijk een leesrooster en ook los van Hemelvaart en Pinksteren te gebruiken denk ik...
Nou ja volgend jaar dan ;)
_______________________________________________________

Jezus zegende handen 
(leesrooster, "los" te gebruiken of voor tussen Hemelvaart en Pinksteren)

We pakken Lukas 24:50 erbij
"En Hij leidde hen buiten Bethanie en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen."

Dit was de tekst van de preek die we hadden in de kerk met Hemelvaart. De Student die voorging vertelde over de zegenende handen van de Heere Jezus. Wat hadden de handen van Jezus gedaan? Hij noemde een paar voorbeelden en we vonden het zo mooi. Daar wilden we graag meer van leren. En daar was weer een thema om samen meer over te ontdekken.

Bij de Xenos vond ik pas van die leuke memo-briefjes. Als je ze dubbelvouwt en er een gaatje in maakt met een perforator heb je al een leuk label. Met een 'vuilniszakdichtbinddraadje' door het gaatje en je kunt 't zo in een bloemstuk prikken.( Zo leuk om iets te maken van huis tuin en keuken-spulletjes)

Op het label schreef ik bijbelgedeeltes die over de handen van de Heere Jezus gaan. Elke dag lazen we het bijbelgedeelte uit de (kinder)bijbel. Daarna schreven we op wat de handen van de Heere Jezus hadden gedaan. We prikten ze daarna in het bloemstuk. De klimop hangt mooi naar beneden en wij vonden dat wel een mooi teken van de zegenende handen van de Heere Jezus. Dus daartussen het label herinnert ons er weer aan.


 Deze bijbelgedeelten hebben we gelezen:
 * Jezus zegent de kinderen: Lukas 18: 15-17
 * Handen die de jongeling van Nain weer uit de doden opwekt: Lukas 7: 11-17
 * Zijn handen genezen zieken: Johannes 9: 1-41
 * Handen die het afgedwaalde schaap weer naar de kudde brengen: Lukas 15: 1-7
 * Zijn handen bidden voor ons: Johannes 17: 9-26
 * Zijn handen breken het brood en delen het uit: Johannes 6: 1-15
 * Zijn handen redden Petrus als hij dreigt te zinken in het water : MattheĆ¼s 14: 22-36
 * Zijn handen jagen weg wat niet hoort in het huis van Zijn Vader: Johannes 2:13-23
 * Zijn handen schrijven in het zand en veroordelen niet: Johannes 8: 1-11
 * Zijn handen wassen de voeten van de discipelen: Johannes 13:1-20
 * Zijn handen breken het brood en deelt het uit en reiken de beker aan: Lukas 22: 14-20
 * Hij geeft Zijn handen om Zich te laten binden: Johannes 18: 12-16

 En dit lied zingen we: 
 Zegen mij op de weg die ik moet gaan
 Zegen mij op de plek waar ik zal staan
 Zegen mij in alles wat U van mij verlangt
 O God zegen mij alle dagen lang
 Vader maak mij tot een zegen
 Hier in de woestijn
 Regen op mij met Uw Geest
 Jezus kom tot mij...
 (bron: Sela, zie de YouTube video hieronder)


_______________________________________________________________
Bedankt weer Els, ik vind het een erg leuk en simpel uit te werken idee...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten