Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

vrijdag 6 juni 2014

Gastblog Els: Hemelvaart

Vandaag gelijk een gastblog van de nieuwe gastblogger Els. Een terugblik op hun Hemelvaart family night!
____________________________________________________

Hemelvaartsdag

De dag vóór Hemelvaart had ik al een bloemstuk gemaakt op een windlicht. Het bloemstuk stelt de hemel voor. Daar is het feest omdat Jezus terugkomt! Met vrolijke kleuren bloemen en parels heb ik dat geprobeerd uit te beelden. Onder de krans tule, wat ook feestelijk staat, maar ik dacht ook aan de wolk. De kids staan er graag bij te kijken als ik wat maak en willen dan graag weten waarom. Zo keken we al uit naar deze Hemelvaartsdag.

's Morgens pakte ik het kaartje erbij van Jezus leeft. Dat kaartje hebben we ook al eerder gebruikt bij het lijden en sterven en de opstanding. We hebben toen in het papier met punaises onze zonden geprikt, daarom zie je nu nog de gaatjes. Het papier opgerold in een graf gelegd en met Pasen op een stevige ondergrond geplakt. 


Ik liet het kaartje zien aan de kinderen en vroeg waarom er gaatjes in het papier zaten. Dat wisten ze nog heel goed. De Heere Jezus nam onze zonden op Zich! Dat kwam de Heere Jezus doen op aarde. Nu is het werk van de Heere Jezus klaar. Nu kan Hij naar Huis. Wat zijn we blij als papa weer thuis komt uit z'n werk. Wat ben ik blij als de kids weer thuiskomen uit school! Maar als ze hebben gelogeerd of op kamp zijn geweest, dan zijn we super blij als ze thuiskomen. Dan is het feest! Jezus was ook heel lang op de aarde geweest. Hij keek er ook weer naar uit om naar Huis te gaan! En Hij mocht laten zien dat Hij de zonde op zich heeft genomen! (daar wijzen de littekens/gaatjes op) Hij is Overwinnaar over zonde, pijn en dood! We prikken het kaartje op de krans. Vandaag denken we er aan dat de Heere Jezus weer teruggegaan is naar de Hemel.

De discipelen kijken de Heere Jezus na. Zijn ze verdrietig omdat Jezus nu weggaat? Nee! Want Jezus had iets gezegd: Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. ( maandtekst van de school) Hij gaat wel weg, maar Hij belooft ook een Trooster die blijft! Ze gaan terug met blijdschap in hun hart. (Fijn dat dat in de preek ook terug kwam)

Wat gaat de Heere Jezus doen in de Hemel? We luisterden via YouTube naar : Toen de Heer was opgestaan.Ik gaf ze een feestelijk vlaggetje(gemaakt van servetje en satéprikker), een wit etiket en een pen. Ze moesten goed luisteren naar het lied en dan opschrijven op het etiket wat Jezus in de hemel doet. En het etiket op het vlaggetje plakken.

 * Hij zit op de troon om te helpen en te troosten
 * Hij regeert over heel de aarde
 * Hij oogst wat er eenmaal is gezaaid
 * Glorie voor de Allerhoogste God

Daarna zetten we het vlaggetje in de krans. Feestelijk! Het is Hemelvaartsdag! En zo worden we er nog even aan herinnert wat Jezus in de Hemel doet voor ons.


__________________________________________________________
Bedankt Els!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten