Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

donderdag 12 november 2015

Serie: Mannen uit de bijbel 6 / Doopnamen: Johannes

Deze keer is al weer de laatste in deze serie. Matthijs zijn 3e naam is aan de beurt, ja ze hebben er allebei 3 ;)..

Johannes....
Deze naam betekent God is genadig. Een prachtige naam die Hans ook draagt... Een naam die mijn schoonouders aan hem gaven omdat Johannes, de discipel, de discipel was die Hij lief had. Prachtig... Deze naam gaven we hem vanwege de betekenis, maar ook omdat Matthijs mag weten dat Jezus hem ook lief zal hebben...

We love because He first loved us ~ 1 John 4:19:

Wij hebben lief omdat God ons het eerst lief heeft gehad
1 Johannes 4:19....

Deze tekst zetten wij centraal in onze family night. Ik vind het persoonlijk een mooie tekst en van daaruit willen we hen leren. Dat God de bron is van de liefde en dat we door Hem kunnen liefhebben. 

Onze middag....
Thomas mag voorlezen uit de bijbel en we praten samen over wat de naam Johannes betekent. Ook praten we over waarom Matthijs deze naam gekregen heeft. 


We gaan een hart "weven". Eerst knipte ik 2 harten uit een vel dikker papier.


Daar maakte ik overdwars sneden in. 


Van andere kleuren papier maakte ik stroken. 


Deze weven we door de sneden heen. In het midden van het hart komt een klein hartje met daarop de tekst. We maken de serie en avond compleet door de naam Johannes op het hart van Matthijs te schrijven. Dit hart hangt op zijn deur en op de deur naast hem, hangt het hart van Thomas. Geen opmerkingen:

Een reactie posten