Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

dinsdag 2 december 2014

1e Adventszondag: Kaarsen en Maria.....

Eindelijk is het dan zover... Al weken ben ik er achter de schermen hier thuis mee bezig geweest... Met zoeken naar leesroosters, vullen van de adventskalender, werkjes zoeken, enz.... Nu is dan eindelijk de advents-periode aangebroken.... en daarbij ook een blog met heel veel foto's maar vond ze allemaal te leuk om niet te delen.. :)

Adventskalender....

Vrijdag hing ik al de adventskalender op in huis. Jongens natuurlijk razend nieuwsgierig :). In alle envelopjes zit wat lekkers en een stukje van het leesrooster Kom tot ons, de wereld wacht. We hopen iedere dag zo'n envelop open te maken, te snoepen, te lezen en de gevonden antwoorden op te schrijven. 4 Kaarsen....
Iedere zondag zullen we ook een kaars aansteken... zo komt iedere zondag het Licht een stukje dichterbij. De kaarsen kocht ik bij IKEA. Vond het erg leuk dat ze genummerd waren. Gisteren staken we dus de eerste kaars aan!

Maria en de engel....
De aankondiging van Jezus’ geboorte

In de zesde maand nu werd de engel Gabriƫl van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakobheersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. En zie, Elisabet, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.

Family nights...
Onze family nights hebben we in de adventsperiode verplaatst naar de zondagmiddag. Dit omdat er al meerdere dingen op de agenda staan waardoor het niet op vrijdag plaats kan vinden. Daarnaast vinden we het erg leuk om die adventszondag hiervoor te gebruiken. Zo gaat het bij ons zelf ook weer meer leven....
Deze middag beginnen we met het aansteken van de kaars en we lezen vanuit de kinderbijbel het verhaal van de engel die bij Maria komt.
Voor Thomas heb ik een woordzoeker uitgeprint die maakt hij en Matthijs begint vast met kleuren. Met z'n allen maken we het knutselwerkje af.
Link naar knutselwerkje: www.samueladvies.nl/werkjes
Link naar woordzoeker: www.spielemitderbibel.net/puzzleolanda
Extra link naar een kerkboekje over deze geschiedenis: http://www.kerkboekje.nl/lukas

3 opmerkingen:

 1. Erg mooi! Een fijne adventstijd toegewenst!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik wilde dat ik hier vroeger wat aan gedaan had, ben helemaal niet opgegroeid met advent en heb er zelf nooit echt bij stilgestaan. Nu ben ik niet zo'n knutselaar, maar mijn jongens zouden die zakjes erg leuk gevonden hebben.
  Wat een voorbereiding heb je daaraan trouwens. Ik vind het leuk!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Leuk dat je ook die kaarsen bij de Ikea hebt gekocht. Vorig jaar ook gedaan, maar helemaal vergeten. Kwam het nu tegen toen ik de spullen voor de kerstboom naar beneden had gehaald...

  BeantwoordenVerwijderen