Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

maandag 14 juli 2014

Wonderen van de Here Jezus #2

Vandaag is het volgende wonder aan de beurt.
We kozen voor de 4 mannen die hun vriend naar beneden laten zakken door het dak, voor Jezus' voeten...

Marcus 2:1-12...


Toen hij enkele dagen later terugkwam in KafarnaĆ¼m, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’
Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven! Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak uw bed en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze.


Wat een vindingrijkheid....
Ik vind dit altijd een geweldig verhaal uit de bijbel. Die vrienden die zo van hun vriend hielden, dat ze hem bij Jezus wilde brengen. Dat ze hem meenemen... op zijn bed.. Hoe lang hebben ze al gelopen? Moesten ze niet werken... Het staat er allemaal niet... Maar ik stel het me zo voor... Hun vindingrijkheid om hun vriend via het dak bij Jezus te brengen vind ik prachtig..
En dan die woorden van Jezus... VRIEND/zoon uw zonden zijn u vergeven.... En na de discussie met de farizeeen...zegt Hij: Sta op en ga naar huis! En dat gebeurd ook gewoon nog... Ja mooi...

Niks meer aan doen....
Soms vind ik een site of pagina die ik eigenlijk helemaal kan gebruiken... Dus je hoeft er bijna niks meer aan te doen. Heel vaak kan ik juist bijna niks vinden wat ik kan gebruiken als verwerking.
Maar met dit thema is er genoeg te vinden. Dus ik doe lekker makkelijk en heb besloten vandaag niet het wiel opnieuw uit te vinden ;)
Op deze site kan je heel veel leuke ideeen vinden om rond dit thema aan de slag te gaan. Diverse werkjes, maar ook een puzzel voor bovenbouw kinderen en wat gespreksvragen...
dat zei ik... niks meer aan doen ... ;)


B-boekjes - Vier vrienden

Onze zondagmiddag....
Vandaag beginnen we eens anders. We verzamelen aan tafel en ipv beginnen met wat lekkers, mag Thomas mag een boekje voorlezen. We hebben heel veel B-Boekjes staan en toevallig die gaat over de 4 vrienden. Thomas vindt het ook erg leuk om te doen wat papa normaal doet... ;)
Daarna pak ik een stuk touw en bind ik de handen van alle mannen dus ja ook papa op hun rug vast. Daarna zet ik wat lekkers voor hun neus... Eet maar... Dat is even lastig en nog gemener... ik kan wel gewoon mijn lekkers opeten. Daarna help ik hen... We praten gelijk over hoe moeilijk het is als je je armen niet kan gebruiken en dus verlamd zou zijn... 

Daarna krijgen ze een papier voor hun neus en een potlood... De opdracht is om hun naam te schrijven of om een poppetje te tekenen... Nou dat lukt helemaal niet (en let maar eens goed op... ze spelen stiekem vals ...) Met eten kwamen ze nog wel ergens. Weer kan ik helpen... We praten over anderen helpen en met name mensen die iets echt niet kunnen. We praten over wat Thomas in de klas mee maakte. Iedere dag moeten de stoelen op tafels en er is een kindje met een flink gekneusde arm en deze kan zijn stoel niet op de tafel zetten. Thomas meldde trots dat hij dat kindje geholpen had. Super om nu deze link te kunnen maken. Daarin beseffen we erg goed dat we zelf het beste voorbeeld zijn... 

zie je dat stiekeme handje... daarna ging de potlood in zijn mond... zo sportief was hij dan ook wel weer!

hier speelt papa vals :)... hij gebruikt zijn knie om het papier op zijn plek te houden... volgende keer misschien toch ook maar de voeten aan elkaar binden ;)

Daarna maken we een knutselwerkje. Dat vond ik op deze site . Mocht je wat oudere kinderen hebben er staan meerdere werkjes en puzzels... dus neem even een kijkje. 
Onder het knutselen luisteren we weer naar diverse liedjes over wonderen. 

Ik wilde eigenlijk ook nog het naspelen met bv blokken of lego. Daar kwam het echt niet meer van. Maar we hopen dit zondagmiddag nog te doen. Vaak wordt er dan toch ook al met blokken of lego gespeeld. Dus dan maar eens kijken of we het kunnen naspelen/bouwen. Dus ook voor jullie nog gelijk een tip op te doen ;).

1 opmerking: