Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

maandag 7 juli 2014

Nieuwe serie..... Wonderen van de Here Jezus #1

Vandaag starten we met een nieuwe serie... Namelijk over de wonderen van de Here Jezus. 

Waarom weer een serie?...
Ik merk dat ik het lastig vind om 'losse avonden' te plannen. Daarnaast merk ik dat het erg fijn is om terug te kunnen grijpen op wat de week ervoor hebben gedaan. Daardoor hebben we steeds een stukje herhaling en dit blijft beter hangen bij de kinderen.
Ons idee is om de komende tijd steeds in kleine serie's te werken. Rondom 1 thema en daar dan ook een bijbeltekst bij te zoeken die we kunnen aanleren, maar ook liedjes die we kunnen leren. 
We hebben de afgelopen tijd best gezocht naar hoe we onze family nights vorm willen geven nu de jongens iets ouder worden en dus meer "aankunnen". Maar ook hebben we ons afgevraagd wat voor ons het makkelijkst werkt.
Dit is er dus uitgekomen. Werken in serie's en bij die serie zoeken we 1 bijbeltekst en meerdere liedjes.

Wat als jullie nou geen serie willen houden?...
Zoals ik ook heb geprobeerd bij de andere serie's schrijf ik mijn blogs zo, dat jullie ze ook "los" kunnen gebruiken. Dus wil je iets gebruiken uit deze (of een andere) serie, doe dat dan gewoon. Wees creatief en verbouw onze avond tot jullie avond!! Heb je daar tips bij nodig? Stel ze gerust per mail of door te reageren op een blog of meld je aan bij de Facebook groep

Wonderen van de Here Jezus....
Ik was druk aan het zoeken naar inspiratie toen ik heel veel werkjes tegen kwam die te maken hadden met de wonderen die de Here Jezus deed. We hebben ondertussen aardig wat "pittige" serie's gehad. Dus tijd voor wat rustiger en wat minder pittig... Voor de jongens maar ook voor ons.
Met deze serie willen we ons verwonderen over wat Hij deed... Welke macht Hij heeft! Wat is Hij groot... Maar met deze serie willen we ons ook richten op basis bijbelkennis. Dus we hopen de komende tijd meerdere dingen te gaan ontdekken....ontdekken jullie mee?? 

Tot we op vakantie gaan zullen onze family nights gaan over wonderen... Ik zal niet direct over alle avonden bloggen ivm een blog pauze die er aan komt. Maar na die pauze zal ik 
met terugwerkende kracht jullie nog graag vertellen over de avonden die we hadden!

Nieuwe tekst...
Met deze serie leren we ook de komende tijd weer een nieuwe tekst aan.

Jezus geneest de slaaf van de hoofdman...
Een bekend verhaal, hierondertoch even de tekst uit Lukas 7:1-10

 Nadat Hij al Zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging Hij Kapernaüm binnen.
 En een slaaf van een zekere hoofdman over honderd, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven.
Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudsten van de Joden naar Hem toe en dezen vroegen Hem te komen en zijn slaaf gezond te maken.
Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij Hem indringend 
en zeiden: Hij is het waard dat U dat voor hem doet,
 want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de syn
agoge voor ons gebouwd.
 En Jezus ging met hen mee, maar toen Hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar Hem toe om tegen Hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt.
Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar U toe te komen, maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn.
Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is, en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de een: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het.
Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Hij keerde Zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: 
Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden.
 En toen zij die gestuurd waren, in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond.

Wat een wonder! Wat een geloof van de hoofdman!
Durven wij zo makkelijk te vertrouwen op Jezus?Ik merk iedere keer weer dat het voor onze kinderen makkelijker is om op God te vertrouwen. Bv. als ze ziek zijn, geven we 's avonds medicijnen en daarbij bidden we of de Here hem beter wil maken. Als ze dan de volgende ochtend wakker worden en zich niet meer ziek voelen roepen ze blij dat God hen beter heeft gemaakt... Geweldig toch! Hoe snel ben ik dan al met het logisch beredeneren hun beter-worden aan het verklaren...
Zo krijg ik geregeld een lesje van de kinderen... en dat lees ik hier ook weer terug. Hoe 
komt die man zo vol vertrouwen? ... prachtig...

Onze middag....
We beginnen onze middag met wat lekkers en we bidden. Daarnaast leggen we uit dat we de komende weken het gaan hebben over de wonderen van Here Jezus. Dat lijkt hun ook erg leuk. (MOOI :)...)

We lezen uit de bijbel het verhaal van de hoofdman. We praten erover door. Hoe mooi het is dat de hoofdman zichzelf niet waardig acht om Jezus te ontvangen en dat hij gelooft dat Jezus "maar" hoeft te spreken en dat zijn knecht dan zal genezen. En dat dat ook gebeurd!

Daarna gaan we knutselen. We knutselen dit keer iets simpels...  En gelukkig vinden de jongens het nog leuk. Tijdens het knutselen hebben we genoeg tijd om te zingen en te praten. 
 We maken een knutsel die ik hier vond
 We luisteren de komende weken naar diverse liedjes. Bovenstaand lied komt van een complete playlist over wonderen.

Omdat we niet vast willen blijven zitten aan de wonderen die toen gebeurde...
we willen ook kijken naar welke wonderen we nu zien...
Daarom zullen deze liederen de komende tijd ook veel terug komen.Daarnaast hebben we een groot vel gemaakt.
Daarop gaan we de komende weken wonderen schrijven die wij ontdekt hebben!
Ben benieuwd wat er allemaal op gaat komen...


We sluiten af met gebed

Ps... op een of andere manier springen de regels ineens in... sorry dat het een beetje onrustig is geworden ;)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten