Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

maandag 5 mei 2014

Direct aan de slag: Samenvatting van de wetThema: samenvatting van de 10 geboden
deze avond is een onderdeel van een serie van 10 avonden.


Bijbeltekst: 
Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand, dit is het grote en eerste gebod, Het tweede daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.


Benodigheden:
  • kleine foto’s van de vorige avonden, 
  • alle geboden op kleine papiertjes, 
  • lijm, 
  • A3 vel papierUitwerking:
  • Lees de samenvatting van de wet door de Here Jezus.
  • Praat met elkaar door over wat de Here Jezus hier bedoeld en hoe in elk gebod het liefhebben van God en de naaste terugkomt.
  • Leg alle foto’s en geboden op de tafel en laat de kinderen de juiste geboden en foto’s bij elkaar zoeken en plak deze in de juiste volgorde op het vel papier. Probeer zo ook bij elk gebod het liefhebben (zoals in de samenvatting staat) terug te vinden.
Lees hier de blog over de complete avond!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten