Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

vrijdag 2 mei 2014

Direct aan de slag: 10e gebod



Thema: 10e gebod
deze avond is een onderdeel van een serie van 10 avonden.

Bijbeltekst: 

Gij zult niet begeren uwer naasten huis,noch zijn vrouw, zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.


Benodigheden:
  • Bijbel, 
  • kinderbijbel, 
  • (nep)kadootje

Uitwerking:
  • Lees het gebod uit de bijbel, lees ook het verhaal over Adam en Eva (Eva begeerde de appel/boom/kennis).
  • Praat met elkaar over wat begeren/jaloers zijn inhoudt en hoe dat zich kan uiten.
  • Speel daarna een rollenspel. 
  • Hiervoor zijn 4 spelers nodig. 1 kind is jarig en krijgt een kadootje van zijn vader of moeder, een ander kind is jaloers en wil perse dat kadootje hebben en gunt zijn broer/zus het kado niet. Doet daar flink vervelend over en pakt het af en wordt vervolgens heeeel erg boos. 
  • Leg het spel stil en praat over wat is gebeurd en of het herkenbaar is.
  • Daarna speelt de vader of moeder de rol van de niet jaloerse broer of zus. Die bekijkt het prachtige kado, die vind het fijn voor de ontvanger en vraagt lief of hij /zij er misschien even mee mag spelen.
  • Hierna ga je weer in gesprek over hoe je kan omgaan met jaloers gevoelens en of je anderen dingen gunt.
Lees hier de complete blog over deze avond!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten