Laat de kinderen tot Mij komen!

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

maandag 1 juli 2013

Boek: Heel bijzondere verhalen

Een gastblog van Tabitha, hier kan je meer lezen over Tabitha. Ze heeft ook een eigen blog: www.tabjesjoy.blogspot.nl.


Weet je wie heel bijzondere verhalen heeft verteld? De Here Jezus. Hij vertelde gelijkenissen.

Over een goede herder die op zoek gaat naar een dom schaapje dat is weggelopen.
 

Over de barmhartige Samaritaan die heel goed zorgt voor een zieke man.


Over meisjes die wachten op de bruidegom. Maar het is zo moeilijk om wakker te blijven....

Heel bijzondere verhalen is deel 3 in de serie Luister eens! Bijbelse vertellingen over het leven van de Here Jezus. Geschreven door 
Erica Stuut.

Deel 1: wonderen van de Here Jezus
Deel 2: het kindje in de stal

De verhalen zijn geschreven voor leerlingen van het speciaal onderwijs. Ze zijn ook heel geschikt voor jonge kinderen.

Het zijn mooi vormgegeven boekjes, op dik karton, met heldere illustraties van Atie Dijkshoorn.

Titel: Heel bijzondere verhalen
Auteur: Erica Stuut
Prijs: 9,95
ISBN: 978-90-33634352
Kopen? Klik op de onderstaande links:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten